Reklamacije

Ukoliko imate bilo kakvu primedbu ili nedoumicu slobodno nas kontaktirajte telefonom ili mejlom  i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju. Molimo Vas da čuvate originalna pakovanja.

Kupac je dužan da nakon prijema pošiljke proveri sadržaj paketa i eventualna oštećenja i da o tome obavesti ENTUZIAST doo telefonom ili mejlom  najkasnije 24 sata nakon prijema pošiljke.  Proizvodi koji nedostaju  ili su oštećeni  biće dostavljeni nakon provere u najkraćem mogućem roku. ENTUZIAST doo snosi troškove povraćaja isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili ukoliko je isporučen proizvod koji nije naveden u otpremnici.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu (kupovina preko prodajne internet stranice) ustanovio je pravo kupca koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje za svoje individualne potrebe, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti) da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen i o tome obavesti ENTUZIAST doo telefonom ili mejlom.

Proizvod se može vratiti samo ukoliko je nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima, propratnom dokumentacijom (garantni list,uputstva…) originalnim računom i jednostranim raskidom ugovora (obrazac možete preuzeti OVDE).

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom. Ukoliko se utvrdi da je proizvod neispravan ili oštećen krivicom kupca, reklamacija se neće uvažiti i proizvod će biti vraćen o trošku kupca. Ukoliko se utvrdi da je proizvod ispravan i neoštećen kupcu se vraća uplaćeni iznos novca.

Za proizvode koji su u garantnom roku, reklamacije se rešavaju u skladu sa politikom proizvođača koji je propisao garantne uslove. U slučaju da imate bilo kakvu primedbu ili nedoumicu slobodno nas kontaktirajte telefonom ili mejlom  i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju.